top of page

Paruzja, czyli obecność – Eucharystia kieruje nas w stronę eschatologiiAdwent to okres przygotowujący na paruzję, czyli ponowne przyjście Pana. Co ciekawe, samo słowo “paruzja” można przetłumaczyć zarówno jako przyjście, jak i obecność. Pełną obecność Chrystusa mamy zaś w Eucharystii. Warto przeczytać fragment encykliki Ecclesia de Eucharistia (punkty 18. i 20.). Dotyczy on postawy duchowej wobec perspektywy końca czasów, którą przeżywamy w kontekście Eucharystii.

 


Eucharystia to uobecnienie


Tradycja Kościoła naucza, że Eucharystia jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego, czyli ma w sobie zarówno początek Kościoła, jak i nosi w sobie zapowiedź mającej nadejść pełni czasów. Msza Św. sprawowana jest według zadania Pana Jezusa: „To czyńcie na moją pamiątkę”. Co to jest „pamiątka” w tradycji biblijnej, którą przejmuje chrześcijaństwo? To nie jest ponowne „odtwarzanie” faktu Męki i Zmartwychwstania, ale takie jej sprawowanie, że ten jedyny fakt sprzed dwóch tysięcy lat jest uobecniany. A zatem uczestnictwo we Mszy Św. – z jednej strony – „wyrywa” nas niejako z czasu i każe myśleć zarówno o przeszłości, jak i o przyszłości. Z drugiej strony – uświęca nasz obecny czas i pomaga nam tak go przeżyć, by paruzja – powtórne przyjście Pana – zastała nas w postawie czuwania.


Jesteśmy ludem kapłańskim, królewskim i prorockim. Prorok czasem mylnie kojarzy się z kimś w rodzaju przepowiadacza przyszłości, jasnowidza, jako ten, który tę przeszłość zna i widzi. Biblijny prorok jest kimś innym, to ten, który patrząc na czas obecny, przy pomocy łaski Bożej potrafi interpretować jego znaczenie w kontekście przyszłości.


Bóg jest Panem czasu, a przecież dał nam tak wiele wolności, byśmy nadawali naszym czasom znaczenie; to wielka sprawa.Jan Paweł II Ecclesia de Eucharistia, pkt. 18 i 20.


18. Aklamacja, jaką lud wypowiada po konsekracji, celowo kończy się słowami wskazującymi na wymiar eschatologiczny Ofiary eucharystycznej (por. 1 Kor 11, 26): «oczekujemy Twego przyjścia w chwale». Eucharystia kieruje do ostatecznego celu, jest przedsmakiem pełni radości obiecanej przez Chrystusa (por. J 15, 11); w pewnym sensie jest antycypacją Raju – w niej «otrzymujemy zadatek przyszłej chwały». W Eucharystii wszystko wyraża pełne nadziei oczekiwanie «przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa». Kto się karmi Chrystusem w Eucharystii, nie potrzebuje wyczekiwać zaświatów, żeby otrzymać życie wieczne: posiada je już na ziemi, jako przedsmak przyszłej pełni, która obejmie człowieka do końca. W Eucharystii otrzymujemy także gwarancję zmartwychwstania ciał, które nastąpi na końcu świata: «Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym» (J 6, 54). Ta gwarancja przyszłego zmartwychwstania wypływa z faktu, że Ciało Syna Bożego, pozostawione jako pokarm, jest chwalebnym Ciałem Zmartwychwstałego. W Eucharystii – żeby tak powiedzieć – staje się dostępna «tajemnica» zmartwychwstania. Dlatego też słusznie św. Ignacy Antiocheński określał Chleb eucharystyczny jako «lekarstwo nieśmiertelności, antidotum na śmierć».


20. Znaczącą konsekwencją tego wpisanego w Eucharystię ukierunkowania ku eschatologii jest również fakt, iż w naszej dziejowej wędrówce daje ona impuls i zasiewa żywe ziarno nadziei w nasze codzienne zadania i obowiązki. To, że chrześcijańska koncepcja prowadzi nas ku «nowemu niebu» i «nowej ziemi» (por. Ap 21, 1), nie osłabia naszego poczucia odpowiedzialności za tę doczesną ziemię, raczej je rozbudza. Pragnę z całą mocą przypomnieć to na początku nowego tysiąclecia, ażeby chrześcijanie czuli się bardziej niż kiedykolwiek wezwani, aby nie zaniedbywać obowiązków przynależnych mieszkańcom tej ziemi. Ich zadaniem jest przyczyniać się, kierując się światłem Ewangelii, do budowania świata na miarę człowieka i odpowiadającego we wszystkim zamysłowi Boga.

 

Zapraszamy Cię na rekolekcje dla mężczyzn "Jestem obecny": modlitwa, konferencje, warsztaty, spotkanie z mężczyznami i Eucharystia. Już 10.12.2022 w parafii św. Tadeusza w Warszawie (ul. Goraszewska 16, dolny kościół). Szczegóły i zapisy pod tym linkiem.


161 wyświetleń0 komentarzy

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Comments


Chcę otrzymywać newsletter!

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page