top of page

WYPRAWA Z MIRIAM

PRZEŻYJ PRZYGODĘ Z CÓRKĄ 

Chcesz przeżyć przygodę z córką?
Chcesz poprawić Waszą relację?
Ruszaj na Wyprawę z Miriam!


To będzie czas budowania relacji z córkami, ojcowskiego braterstwa! Podczas tej wyprawy będzie nam towarzyszyła Miriam. Będziemy się uczyć, odkrywania Pana Boga w naszych relacjach i świecie wokół nas. Leśna wyprawa to doskonała przestrzeń do budowania i pogłębiania relacji ojca z córką w ramach przeżycia wspólnej przygody z zastosowaniem elementów survivalu, jako formy aktywności wpływającej na rozwój cech charakteru człowieka. 

Kiedy? Gdzie? ​

​08.09.2023  Okolice Krakowa, w godzinach   15:30 -23:00/23:30

Dla kogo?
Ojciec i córka w wieku szkolnym ( 6-13lat )​

Koszt:

250zł od pary
(pokrycie kosztów organizacji i zaopatrzenia wyprawy oraz zakup sprzętu niezbędnego do wykonania poszczególnych zadań, który po wyprawie zostaje na wyposażeniu uczestników  )

Uwagi końcowe:
-Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wyprawy z przyczyn od siebie niezależnych np. warunki pogodowe zagrażające bezpieczeństwu, brak wymaganego minimum uczestników .​

-Liczba miejsc jest ograniczona, a o uczestnictwie w wyprawie decyduje kolejność zgłoszeń

Kontakt:

Jakub Kopczyński / j.kopczynski@odwazni.pl / 502971822

Wyprawa z Miriam.png
IMG20230603180247.jpg
IMG20230603191138.jpg
IMG20230603200735.jpg
IMG20230603191935.jpg
bottom of page