top of page
WIZJA I MISJA

MISJA:
Budzenie liderów gotowych służyć Bogu, Kościołowi, Rodzinie;  liderów, którzy w pierwszej kolejności są przywódcami w swoim osobistym życiu, w codziennej, wiernej pracy nad sobą, którzy potrafią utrzymać równowagę między rodziną, wiarą, pracą i realizacją własnych pasji. Naszym celem jest integralny wzrost mężczyzn. Wzrost rozumiemy jako połączenie własnego rozwoju z Bożą Łaską.  Potrzebujemy wzrastać w obszarze ducha, ciała i osoby.

IDEAŁ ŻYCIA:

MIŁOŚĆ
Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Podobnie jak Ja was umiłowałem, tak i wy macie miłować jeden drugiego. Po tym wszyscy rozpoznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. (J 13, 34-35)
Jesteśmy zaproszeni do budowania relacji z Bogiem, innymi i samym sobą. Kluczem tych relacji jest prawdziwa miłość. Wspólnota jest "szkołą miłość" względem Boga, Żony, Dzieci, Bliźnich. Wspólnota jest również miejscem doświadczenia prawdziwego braterstwa.


SŁUŻBA
Kto z was chce być wielki, niech będzie waszym sługą. A jeśli ktoś z was chce być pierwszy między wami, niech się stanie waszym niewolnikiem. Tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł po to, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu. (Mt 20, 26-27)
Jesteśmy powołani do służebnego przywództwa. Doświadczenie Bożej Miłości i miłości drugiego człowieka prowadzi nas do poczucia obfitości, spełnienia, obdarowania, a to zachęca nas by dzielić się tym z innymi. W naszej formacji odkrywamy czym i jak dzielić się - jak służyć. Służba, nie "niewolnictwo" rodzi się z doświadczenia prawdziwej wolności.


FORMACJA
Bądźcie więc tak doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski (Mt 5, 48)


METODA DZIAŁANIA:
- programy formacyjno-rozowojwe dla mężczyzn za pośrednictwem aplikacji
- organizacja kwartalnych konferencji dla mężczyzn
- grupy dzielenia (Wspólnota mężczyzn Przymierze Odważnych)
- Akademia Przywództwa
- Powołani do Przywództwa
bottom of page